Katolicka Liga Kobiet

Jako jedna z największych katolickich organizacji w Kanadzie, zabiera głos w kwestiach dotyczących ochrony życia, oraz innych zagadnień ważnych dla wszystkich katolików. Organizacja broni oraz wstawia się w intencji dzieci nienarodzonych oraz pozbawionych praw obywatelskich, ubogich i wykorzystywanych. Rada Ligi Katolickich przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa została założona 27 stycznia 1953 roku. Swój statut Liga otrzymała 24 lutego 1953.

ornament1

Żywy Różaniec

Międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji oraz modlitwa różańcowa w intencjach Kościoła. Celem wspólnoty jest kult Maryjny oraz rozpowszechnianie modlitwy różańcowej. Żywy Różaniec zawiązał sie w Parafii w październiku 1996 roku.

ornament1

Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci i ministrantki)

Jest wspólnotą parafialną, której głównym celem jest posługa kapłanowi podczas litrugii w kościele. Wspólnota składa się z młodych osób, które publicznie wobec wiernych i rodziców, zgłosiły swoją gotowość do pełnienia służby przy ołtarzu podczas Mszy Św. i innych nabożeństw

ornament1

Arcybractwo Matek Chrześcijańskich

Arcybractwo Matek Chrześcija?skich wzieło swój początek z Bractwa Niewiast Róża?cowych, które założyłw 1899r. ks. Rogalski, przy kościele Matki Boskiej Róża?cowej w Kitchener. Bractwo to istniało 15 lat. W 1913r. ks. Sobczak przeorganizował Bractwo na Towarzystwo Matek Chrześcijańskich i przyłączył je do Arcybractwa Matek Chrześcija?skich w Północnej Ameryce.

ornament1

Towarzystwo św. Józefa i św. Jana Kantego

Organizacja pod wezwaniem św. Józefa powstała w 1886r. Założyli ją polscy katolicy z Kitchener i okolic. W 1913r. utworzono następną organizację wzajemnej pomocy pod wezwaniem św. Jana Kantego. Połączenie tych dwóch organizacji nastąpiło w 1949r. pod nazwą: Towarzystwo św. Józefa i św. Jana Kantego.

ornament1

Towarzystwo św. Wincentego a Paulo

Konferencja św. Wincentego ? Paulo to stowarzyszenie kościelne, mające na celu niesienie pomocy materialnej i duchowej ludziom ubogim, cierpiącym bez względu na ich pochodzenie, środowisko, przekonania i religię w oparciu o naukę katolicką i w duchu św. Wincentego ? Paulo oraz bł. Fryderyka Ozanama. W 1833 roku wykładowca Sorbony Fryderyk Ozanam zawiązał w Paryżu Konferencję złożoną z grupy studentów.

ornament1

Chór parafialny św. Cecylii

Grupa parafialna, której celem jest oprawa muzyczna liturgii niedzielnej

ornament1

Zespół muzyczny Arka

Zespół młodzieżowy, który troszczy się o oprawę muzyczną niedzielnej liturgii. W skład wchodzą młodzi oraz dorośli ludzie, uczniowie szkół średnich, studenci a także młodzi małżonkowie. Zespół w sposób niezwykle atrakcyjny ubogaca pięknem muzyki niedzielne spotkanie z Bogiem podczas Eucharystii, innych nabożeństw liturgicznych oraz imprez parafialnych.

ornament1

Bingo

Komitet Bingo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa działa i pracuje, aby zbierać fundusze na działalność parafii. Gry Bingo odbywają się co drugi poniedziałek wieczorem od godziny 18:45. Bingo Hall znajduje się na ulicy Krug w Kitchener. Obecnie Komitet Bingo zbiera dużą sumę rocznie, które pomaga w płaceniu Cathedraticum, jak i również innych wydatków parafii.

ornament1

Rada parafialna

Celem rady parafialnej jest wspomaganie ks. proboszcza w pracy duszpasterskiej oraz wspieranie, koordynowanie i zachęcanie do aktywności apostolskiej w parafii wszystkich zarejestrowanch członków.

ornament1

Biblioteka im. Mikołaja Reja

Biblioteka im. Mikołaja Reja, jedna z najstarszych polskich bibliotek w Kanadzie, była założona w 1908 roku przez ks. Pawła Sobczaka CR. Oprócz literatury polskiej biblioteka przechowuje dokumenty archiwalne miejscowego społeczeństwa polskiego, jak również książki o Polsce w języku angielskim. Z biblioteki, która znajduje się w budynku plebanii mogą korzystać wszyscy zainteresowani w każdą niedzielę po polskich Mszach świętych.

ornament1