825218_Przechwytywanie_7[1]

MODLITWA NA ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen

 

ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

DATY PIELGRZYMEK W PIERWSZE PIĄTKI:

5 LUTY,  1 KWIECIEŃ, 6 MAJ, 3 CZERWIEC, 2 WRZESIEŃ, 7 PAŹDZIERNIK

8:00 rano                                                 Msza św. (Po angielsku)

Po Mszy św.                                           Wystawienie Najświętszego Sakramentu

                                                                  Litania do Serca Pana Jezusa

 

CAŁODZIENNA ADORACJA

6:00  wieczorem

                                                           Różaniec

                                                            Sakrament Spowiedzi

6:30 wieczorem

                                                          Koronka do Miłosierdzia Bożego

                                                           Litania do Miłosierdzia Bożego

                                                          Modlitwa Uwielbienia

                                                         Modlitwa i Błogosławieństwo

 

7:00 wieczorem                           Msza św.   (po polsku)

Po Mszy św.                                   Litania do Serca Pana Jezusa

                                                         Akt oddania Sercu Pana Jezusa

                                                        Koronka do Miłosierdzia  Bożego

                                                        Pieśni i modlitwy do godz. 10:00 w nocy

 

10:00 – 11:00 w nocy

 Cisza; Modlitwa indywidualna

24 godziny dla Jezusa – Marzec 4-5

Marzec 4

8:00 rano                                  Msza św. (po angielsku)

Później:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Litania do Serca Pana Jezusa

CAŁODZIENNA ADORACJA

5:30   wieczorem                  Sakrament Spowiedzi

6:00   wieczorem                 Koronka do Miłosierdzia Bożego

                                                    Litania do Miłosierdzia Bożego

6:30   wieczorem                 Droga Krzyżowa

7:00 wieczorem                     Msza św. (po angielsku)

Później

                          Litania do Serca Pana Jezusa

                         Akt oddania Sercu Pana Jezusa

                          Koronka do Miłosierdzia Bożego

 Póżniej                         Po: pieśni i modlitwy do 10 w nocy

10:00 – 11:00 w nocy

Cisza: modlitwa indywidualna

 

 MARZEC 5

8:00 – 9:00 rano

CISZA: modlitwa indywidualna

 9:00 rano                               MSZA ŚW. (po polsku)

Później                                    Różaniec

                                                   Koronka do Miłosierdzia Bożego

                                                   Pieśni i modlitwy

 

5:00 wieczorem                   MSZA ŚW. (po angielsku)

ODPUSTY W ROKU MIŁOSIERDZIA

Rok Miłosierdzia

 

W Roku Miłosierdzia przejście przez Bramę Miłosierdzia daje nam możliwość skorzystania z odpustu zupełnego. Sam zewnętrzny znak przejścia przez Bramę nie wystarczy jednak do przyjęcia daru miłosierdzia. Naszemu działaniu musi towarzyszyć odpowiednia postawa, oparta na refleksji moralnej, dotyczącej dotychczasowego życia oraz sakramentalna spowiedź. Krótko mówiąc przypieczętowana rozgrzeszeniem decyzja nawrócenia.

 

W Roku Jubileuszowym odpust zupełny uzyskać można pod „zwykłymi warunkami”. Oznacza to, że aby otrzymać darowanie kary doczesnej za grzechy, trzeba wcześniej skorzystać z sakramentu pokuty, przyjąć Komunię świętą i odmówić „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” w intencji Ojca Świętego. Ważne jest także wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Bez spełnienia któregoś z tych czterech warunków uzyskany odpust będzie tylko częściowy.

 

Jest kilka możliwości zyskania uzyskania odpustu, właściwych dla wszystkich wiernych oraz specjalne, dotyczące osób chorych i przebywających w więzieniach.

 

Pierwszy z nich wymienia pielgrzymkę do Drzwi Świętych w jednej z czterech bazylik większych w Rzymie lub katedrze czy wyznaczonym przez biskupa kościele, uczestnictwo we Mszy św., refleksję nad miłosierdziem, odmówienie wyznania wiary i modlitwę za papieża.

 

Drugi zakłada wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała oraz zaangażowanie w życie miłosierdziem.

 

Trzeci, dedykowany więźniom, wymaga wzbudzenia szczerego pragnienia ponownego włączenia się w życie społeczeństwa, nawiedzenia więziennej kaplicy, udziału we Mszy św., refleksji nad miłosierdziem, odmówienia wyznania wiary oraz modlitwy za papieża. Wzywa także osadzonych, by przejście przez drzwi celi traktowali jako przejście przez drzwi święte.

 

Czwarty, dotyczący chorych, starszych i samotnych zaprasza ich do przeżywania „z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia” oraz przyjęcia Komunii św. lub uczestnictwa w Eucharystii i wspólnotowej modlitwie, również za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Dla uzyskania łaski odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Odpust można uzyskać raz dziennie, za siebie lub za zmarłych, w czasie trwania Roku Jubileuszowego

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2013 Sacred Heart Church
Top