Ksiądz

Fr. Krzysztof Szkubera CR

Fr. Krzysztof Szkubera CR

Proboszcz

  Księża Posługający w Przeszłości w Parafii

Ks. Stanisław Rogalski

1915-1933

Ks. Józef Samborski

1933-1940

Ks. Józef Capiga

1940-1949

Ks. Casimir Wilczynski

1949-1955

Ks. Walter Barron

1954-1955

Ks. Edward Sala

1955-1957

Ks. Raymond Golubski

1957-1964

Ks. John Poreda

1964-1968

Ks. Edwin Lapiński

1968-1977

Ks. Casimir Tadla

1977-1979

Ks. John Iwicki

1979-1982

Ks. George Nowak

1982-1992

Ks. Krzysztof Buda

1992-1997

Ks. Adam Wróblewicz

1997-2005

Ks. Eugeniusz Pietrasik

2005-2012

Ks. Stanisław Zaryczny

1999-2020

Ks. Lech Wycichowski

2013-2020

Ks. Adam Wróblewicz

2020-2021

Współpracownicy Parafii

Elżbieta Raszyk

Sekretarka
(519) 742-5831

Aleksandra Kulik

Prezes Rady Parafialnej
(519) 580-0341

Kazimierz Nega

Prezes Rady Finansowej
(519) 722-6688

Grzegorz Przybyłowski

Prezes Towarzystwa św. Józefa i św. Jana Kantego
(519) 580-8759

Agnieszka Przybyłowska

Prezes Arcybractwa Matek Chrześcijańskich
(519) 580-4330

Beata Ohl

Przyjęcia w Sali Parafialnej
(519) 591-8493

Edyta i Ryszard Witulscy

Domowy Kościół
(519) 416-859-1583

Zenon Knopinski

Organista
(519) 577-3107