Modlitwa
o beatyfikację
Założycieli Zgromadzenia

Jezu Zmartwychwstały, Ty powołałeś Bogdana Jańskiego, Piotra Semenenkę i Hieronima Kajsiewicza do głoszenia Twojej bezwarunkowej miłości wobec wszystkich ludzi i do dawania świadectwa o Twoim zmartwychwstaniu przez umieranie sobie, aby mocą Ducha Świętego żyć nowym życiem. Obdarz Twoje sługi chwałą ołtarzy, aby przykład ich życia w ciągłym nawracaniu się przynosił nadzieję zmartwychwstania tym wszystkim, którzy nieustannie zmagają się z grzechem, błędem i swoją własną ludzką słabością. Amen.

Modlitwa
o łaskę za przyczyną
Bogdana Jańskiego

Bądź uwielbiony miłosierny Boże, który w swojej bezwarunkowej miłości, odnalazłeś Bogdana Jańskiego na pogmatwanych ścieżkach jego życia i przemieniłeś go w jawnego pokutnika oraz apostoła miłości i duchowego zmartwychwstania. Za jego wstawiennictwem wysłuchaj mojej modlitwy i udziel mi łaski …, o którą Cię z ufnością proszę. Pozwól nadto, dobry Panie, byśmy mogli go czcić na ołtarzach dla większej chwały Twojej. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Odmów przez 9 dni i przystąp do Sakramentów świętych; do modlitwy możesz dołączyć jakąś formę umartwienia.

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej o uproszenie łask za przyczyną Sługi Bożego Pawła Smolikowskiego

Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wejrzyj na słabość naszą, a uciskający nas ciężar grzechów i nędz duchowych racz od nas oddalić. Błagamy Cię przez wstawiennictwo pokornego Twego sługi ojca Pawła o miłosierdzie i łaskę … . Niech otoczy nas Twoja przemożna opieka, abyśmy przez wysłuchanie próśb naszych poznali lepiej Twoją dla nas miłość i miłosierdzie i odtąd z większą jeszcze wdzięcznością wielbili Ciebie, Ojca naszego, teraz i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

Odmów przez 9 dni i przystąp do sakramentów świętych.