Kuria Generalna – www.resurrectionist.eu

PROWINCJA POLSKA

Prowincja Polska przechodziła w swej historii różne mutacje: jej prapoczątki wiążą się z nieudanymi próbami osiedlenia się w Ojczyźnie, podejmowanymi jeszcze przez polskie grono założycielskie (1842 ? Semenenko; 1848 ?Kajsiewicz; 1852 ? Hube) w czasie, gdy Polski brak było na mapach Europy. Nawet podjęcie pracy w kapelaniach (u sióstr niepokalanek [1869]czy na dworze szlacheckim [1880]) nie gwarantowało żadnej trwałości ani nie zapewniało rozwoju.

Dopiero nabycie domu od sióstr franciszkanek we Lwowie, przy ul. Piekarskiej (1880) ? gdzie otworzono internat dla młodzieży obrządku grecko?katolickiego i podjęto pracę duszpasterską w tamtejszym niewielkim kościele ? stworzyło perspektywę stabilnej misji i spowodowało, że generał Zgromadzenia zamianował o. Waleriana Kalinkę prowincjałem Galicji, i on jest uważany za założyciela Polskiej Prowincji; wkrótce zresztą pod jego jurysdykcję przybyła nowa fundacja w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej (1884), która była siedzibą nowicjatu i internatu, a od 1897 również prowincjała Prowincji Krakowskiej (Bakanowskiego). Taki stan trwał aż do zniesienia podziału na prowincje (1902).
Po 30 latach Kapituła Generalna (1932) utworzyła dla (od 1918) wolnej już Polski Delegaturę Generalną, którą w 1948 przemianowano na Prowincję; jej pierwszym przełożonym był o. Czesław Falkiewicz.

Gdy Polska wróciła znów na mapy Europy (1918), pierwszą parafią, jaką objęliśmy była parafia św. Antoniego w Radziwiłłowie Mazowieckim (1920). Z czasem doszły parafie w Poznaniu i Warszawie, a tuż przed wybuchem II wojny światowej w Krakowie-Woli Duchackiej. Po wojnie (1945) otworzyły się nowe perspektywy pracy duszpasterskiej na Pomorzu Zachodnim i Pomorzu Gdańskim.

Dzisiaj 193 zakonników, którzy tworzą Polska Prowincję, posługuje w różnych apostolatach w kraju i zagranicą: Australii, Austrii, na Bermudach, Bułgarii, Niemczech, na Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech, w Tanzanii i w Ziemi Świętej. Gross księży pracuje w 59 parafiach i ośrodkach duszpasterskich, w 3 sanktuariach i 8 kapelaniach; część naszych współbraci angażuje się w ruchy ewangelizacyjne, w działalność rekolekcyjną i powołaniową, w formację i w edukację na różnych poziomach, w administrację i w print-media.

W każdym razie, na każdym polu naszej działalności ? stosownie do naszych sił i talentów ? chcemy z pomocą łaski Bożej samemu co dzień zmartwychwstawać z grzechu i nędzy i pracować z wszystkich sił nad zmar-twychwstaniem społeczeństwa. Patronką Polskiej Prowincji jest Matka Boża Bolesna Sulisławska.

Polska Prowincja www.zmartwychwstancy.pl/site
Delegatura niemieckawww.resurrektionisten.de

PROWINCJA ONTARIO-KENTUCKY

Prowincja Ontario-Kentucky jest założycielską prowincją Zgromadzenia w Ameryce Północnej i jej początki sięgają 14 sierpnia 1857 roku, kiedy to odpowiadając na zaproszenie lokalnego biskupa, ks. Eugene Funcken CR przyjechał z Europy, by pracować w Parafii pw. św. Agaty w miejscowości St. Agatha w kanadyjskiej prowincji Ontario. Wkrótce dołączył do niego jego rodzony brat, ks. Louis Funcken CR. W 1864 roku obydwaj założyli w St. Agatha Kolegium św. Hieronima (St. Jerome’s College), które z kolei stało się elementem założycielskim Uniwersytetu Waterloo.

Dzisiaj 76 zakonników, którzy tworzą Prowincję Ontario-Kentucky, spełnia swoją posługę w szerokiej gamie apostolatów. Pracujemy w 26 parafiach angielskich, polskich i portugalskich, znajdujących się w pięciu diecezjach Kanady, USA i Wysp Bermudzkich. Część naszych zakonników pracuje w edukacji na poziomie szkół średnich, uniwersytetów i kształcenia dorosłych. Szczególne uzdolnienia i talenty spowodowały, że nasi zakonnicy podejmują także wyjątkowe wyzwania, poprzez zaangażowanie w kwestie społeczne, kapelanie, poradnictwo i leczenie uzależnień, konsultacje w zakresie prawa kanonicznego, administrację Zgromadzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym, promowanie powołań i głoszenie kazań w ramach programu pomocy ludziom pokrzywdzonym przez niesprawiedliwe struktury społeczne. Wielu z naszych starszych zakonników specjalizuje się w apostolacie modlitwy.

Bogdan Jański, nasz Założyciel, był przekonany, że powinniśmy być otwarci na wyjście naprzeciw jakimkolwiek potrzebom w Kościele. Ta jego wizja sprawia, że zarówno jesteśmy otwarci na kandydatów o szerokiej gamie talentów, jak też chcemy odpowiedzieć na szeroki wachlarz możliwości apostolskich. Poprzez roztropne używanie wszystkich naszych darów i możliwości chcemy być znakiem nadziei dla innych oraz chcemy pracować nad zmartwychwstaniem społeczeństwa.

Prowincja Ontario – Kentucky www.resurrectionist.ca

PROWINCJA USA (REGION POŁUDNIOWO- AMERYKAŃSKI)

Od roku 1959 nasze Zgromadzenie prowadzi pracę misyjną na kontynencie południowoamerykańskim, w Brazylii i Boliwii. Bezpośrednim impulsem do otwarcia placówek misyjnych było wołanie papieża Leona XIII o wysyłanie zakonników z misją ad gentes.

Zmartwychwstańcy z Prowincji Polskiej przybyli do Brazylii w marcu 1959, natomiast z Prowincji USA i Ontario-Kentucky rozpoczęli pracę w Boliwii we wrześniu 1959 roku. Zaangażowali się w apostolaty parafialny i wychowawczy. Budowali kościoły i kaplice, szkołę, pomieszczenia do pracy duszpasterskiej i formacyjnej oraz działalności charytatywnej. Realizując idee Bogdana Jańskiego, podejmowali nowe wyzwania w ścisłej współpracy z laikatem, troszcząc się jednocześnie o jego formację duchową.

18 lipca 1981 roku XXVII Kapituła Generalna podjęła decyzję o utworzeniu Regionu Południowoamerykańskiego. Patronuje mu ojciec Hieronim Kajsiewicz CR, który jako pierwszy zmartwychwstaniec stanął na południowoamerykańskim kontynencie w listopadzie 1865 roku i spędził w Brazylii około sześciu miesięcy.

Aktualnie 26 zmartwychwstańców z Regionu Południowoamerykańskiego posługuje przede wszystkim w apostolacie parafialnym i angażuje w ruchy ewangelizacyjne. Jesteśmy obecni w dziesięciu różnych diecezjach w Brazylii, Boliwii i na Bermudach. Formacja podstawowa młodych zakonników i kandydatów do Zgromadzenia odbywa się w naszych domach zakonnych w Curitiba, Resende, La Paz i Rzymie.

Prowincja USA (region południowo-amerykański) www.resurrectionists.com